ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 1/2018

Ενεργό . Καταχωρήθηκε στο Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΣΟΧ 1 /2018

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.)

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

τα αποτελέσματα  της Επιλογής ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με Σύμβαση Ορισμένου χρόνου

ΕΔΩ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ .PDF :OK101
ΠΛΗΡ.: 2841091214