ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 2/2018

Ενεργό . Καταχωρήθηκε στο Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΣΟΧ 2 /2018

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.)

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 

τα ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ αποτελέσματα  της Επιλογής ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με Σύμβαση Ορισμένου χρόνου

ΓΙΑ ΤIΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  101 & 103
ΕΔΩ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ .PDF :de101
ΠΛΗΡ.: 2841091214