Αποχέτευση

Καταχωρήθηκε στο Ανακοινώσεις

 

Η άμεση διοχέτευση ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων στο περιβάλλον οδηγεί στην υποβάθμιση και καταστροφή του.  Ένας από τους καθημερινούς στόχους της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. είναι η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών πάνω σε αυτόν τον τομέα και η κατασκευή και συντήρηση  των απαραίτητων εγκαταστάσεων και του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία  τόσο του θαλάσσιου όσο και του χερσαίου περιβάλλοντος.

Αποχέτευση

Μετατόπιση κεντρικού ωοειδούς αγωγού ακαθάρτων

Διαχρονικά υπάρχει εξέλιξη στο θέμα της αποχέτευσης της πόλης του Αγ. Νικολάου και αργότερα του διευρυμένου Δήμου με τον "Καποδίστρια" και σήμερα την ακόμα μεγαλύτερη διοικητική σννένωση με τον "Καλλικράτη"

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

Η γενική φιλοσοφία και πρακτική της διάθεσης των αστικών λυμάτων, ήταν η αποθήκευσή τους σε απορροφητικούς σηπτικούς βόθρους, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, αργότερα σε στεγανούς, ιδιαίτερα σε περιοχές μέσα σε παραλιακές ζώνες. Αυτό βέβαια για την περιοχή του Αγ. Νικολάου δεν σήμαινε ότι υπήρχε προστασία του περιβάλλοντος, διότι τα λύματα των στεγανών βόθρων κάποια στιγμή έπρεπε να διοχετευθούν καπου...

Είχαν λοιπόν ανακαλύψει μια "χαβούζα" ή "χώνο" στην περιοχή  του Άγ. Σύλλα του Κριτσώτη, όπου και άδειαζαν ανεξέλεγκτα και χωρίς ντροπή όλα τα βυτιοφόρα της περιοχής. Τα λύματα αυτά αποδεδειγμένα κατέληγαν στη θάλασσα, κατάντη, στον κολπίσκο δυτικότερα από το  μικρό Βαθύ.