Έργα αποχέτευσης στην πόλη του Αγ. Νικολάου ή στα Δημ. Διαμερίσματα

Καταχωρήθηκε στο Προκυρήξεις ΑΣΕΠ

Κατασκευή αγωγών κοινής ωφέλειας στην περιοχή Κριτσάς (Α' & Β' Φάση)

Με σκοπό την εξυγίανση της περιοχής και τη μείωση της ρύπανσης κατασκευάστηκαν στην περιοχή της Κριτσάς κεντρικοί αγωγοί αποχέτευσης μήκους 2 km, αποχέτευσης ομβρίων μήκους 0.5 km και αγωγοί ύδρευσης 2.8 km (κάλυψη 50% του Δ.Δ. Κριτσάς). Το υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο της Κριτσάς είναι παντορροϊκού τύπου, δηλαδή συλλέγει ακάθαρτα και όμβρια μαζί. Το έργο αυτό αποσκοπεί στην απομόνωση του αποχετευτικού δικτύου και μεταφορά των λυμάτων μέσω κεντρικού αγωγού στον ΒΙΟ.ΚΑ. Αγίου Νικολάου.

erga_apox_01.jpg erga_apox_02.jpg 

Αποχέτευση Κριτσάς

Όμβρια Κριτσάς

Το έργο εκτελέστηκε και παραδόθηκε ...........

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο νέο σχέδιο πόλης.

Εκτός των επεκτάσεων παροχών στο υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο, η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. κατασκευάζει κάθε χρόνο μέρος του αποχετευτικού δικτύου, κεντρικούς και δευτερεύοντες συλλεκτήριους αγωγούς του νέου σχεδίου πόλης του Αγίου Νικολάου, έχοντας ήδη καλύψει το μεγαλύτερο τμήμα των περιοχών Αμμούδι, Σταυρού, Θεραπευτηρίου, Κοπράνες, Λαγκός και Νόμια. (στις παραπάνω περιοχές κατασκευάστηκε παράλληλα και δίκτυο ύδρευσης).

erga_apox_03.jpg
erga_apox_04.jpg erga_apox_05.jpg   Κατασκευή αντλιοστασίων ακαθάρτων.

Παράλληλα με την επέκταση των αποχετευτικών δικτύων και σύμφωνα με τη μορφολογία του εδάφους, κατασκευάζονται όπου κρίνεται απαραίτητο, κεντρικά αντλιοστάσια ακαθάρτων. Τα πιο πρόσφατα είναι εκείνα του Σταυρού (Α7), κολυμβητηρίου (Α1β), Αμμουδίου (Α4) και Χαβανίων (Α5 και Α6).