Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων

Καταχωρήθηκε στο Προκυρήξεις ΑΣΕΠ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. έχει την ευθύνη της λειτουργίας και συντήρησης τριών Μονάδων Βιολογικών Καθαρισμών,  του Αγίου Νικολάου, της Ελούντας, και των Λιμνών. Η περιγραφή των επιμέρους τμημάτων κάθε μονάδας παρουσιάζονται παρακάτω:

ΒΙΟ.ΚΑ. Αγ. Νικολάου

Η Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων βρίσκεται νότια - νοτιοδυτικά της πόλης του Αγ. Νικολάου, σε απόσταση περίπου 700m από τον Κόλπο του Αγ. Νικολάου στη θέση "Βουρκιάς".

Η μονάδα τέθηκε σε λειτουργία το 1990 και από το 2000 δέχεται λύματα και από τη δημοτική Κοινότητα Κριτσάς ενώ σήμερα μετά από την ολοκλήρωση του έργου : "Προεπεξεργασία και Μεταφορά Λυμάτων Δ.Δ. Καλού Χωριού στον ΒΙΟ.ΚΑ. Αγ. Νικολάου" δέχεται και τα αστικά λύματα της Τοπικής Κοινότητας Καλού χωριού (οικισμοί Πύργος, Αρνικού & Ίστρον). Μελετήθηκε και κατασκευάστηκε σύστημα προεπεξεργασίας και μεταφοράς των λυμάτων, στον ΒΙΟ.ΚΑ. Αγ. Νικολάου, το οποίο λειτουργεί σήμερα με άριστα αποτελέσματα. Το εσωτερκό δίκτυο του οικισμού "Ίστρον" δεν είναι εφικτό να κατασκευαστεί ακόμα, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η Ρυμοτομική μελέτη. Η μελέτη και η κατασκευή του ενδιάμεσου αντλιοστασίου μεταφοράς των λυμάτων που θα συγκεντρώνονται στο χαμηλότερο σημείο του οικισμού (περιοχή γηπέδου) εκκρεμούν, η κατασκευή τους όμως πρόκειται να ολοκληρωθεί, μιας και το έργο όντας ώριμο έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, οπότε η προκήρυξή του είναι θέμα χρόνου. Οι Τοπικές Κοινότητες Μέσα και Έξω Λακωνίων με βάση την υφιστάμενη προμελέτη πρόκειται να αποχετευτούν και αυτές στον ΒΙΟ.ΚΑ. Αγ. Νικολάου. Τα μέσα του 2012 ολοκληρώθηκε η οριστική μελέτη των δικτύων της αποχέτευσης, των αντλιοστασίων αλλά και του βαρυτικού αγωγού μεταφοράς και αναζητείται χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τη δημοπράτηση και κατασκευή του έργου. Δέχεται ακόμη το μεγαλύτερο τμήμα του οικισμού ηρόκαμπος", όλο το εκτός σχεδίου τμήμα και των δυο δρόμων που οδηγούν προς τον κόμβο "Μαμιδάκη" (παραλιακός & περιφερειακός). Εκπονήθηκε από την Τ.Υ. επίσης, μελέτη για την αποχέτευση του οικισμού "Ελληνικά". Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και σήμερα εκτελείται, με σκοπό να αποχετευτεί και αυτός ο οικισμός, αλλά και η κατάντη παρόδια ζώνη στον ΒΙΟ.ΚΑ.

Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Αγίου Νικολάου αποτελείται από εγκαταστάσεις δευτεροβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων με τη μέθοδο Βio-denitro (απομάκρυνση αζώτου), με δυναμικότητα 5000 m3/d και με προοπτική επέκτασης σε   8000 m3/d. Σήμερα η ημερήσια παροχή είναι 800 m3/d και 2000 m3/d κατά τη χειμερινή και θερινή περίοδο αντίστοιχα. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων, μετά τη χλωρίωση τους, γίνεται στον κόλπο Μεραμβέλλου (περιοχή Αλμυρού) μέσω υποθαλάσσιου αγωγού. Το 2010 έγινε επισκευή και συντήρηση του υποθαλάσσιου αγωγού, ενώ για το 2012, προγραμματίζεται η προμήθεια και πόντιση φωτοσημαντήρα στο σημείο εκβολής του αγωγού, τόσο για την προστασία του ίδιου αλλά και της ναυσιπλοΐας. 

Επιπλέον υπάρχει μελέτη για την εγκατάσταση μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων η οποία  θα εξασφαλίσει την ποιοτική και ποσοτική εκροή που είναι απαραίτητη για συμπληρωματική άρδευση με δεδομένες τις απαιτήσεις νερού των καλλιεργειών της γύρω περιοχής (2500 στρεμ. στην Α’ φάση) και την αποφυγή της πτώσης της στάθμης των γεωτρήσεων της περιοχής κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η μελέτη είναι ολοκληρωμένη, με περιβαλλοντική αδειοδότηση και το εγχείρημα, βρίσκεται στη φάση αναζήτησης χρηματοδοτικού προγράμματος για την υλοποίησή του.

 
 
bioka_01.jpg  bioka_02.jpg  bioka_03.jpg 

 

 

 

 

ΒΙΟ.ΚΑ. Ελούντας

Η μονάδα επεξεργασία λυμάτων βρίσκεται στη θέση "Ντρουβαλιάς" της Ελούντας. Η μονάδα τέθηκε σε λειτουργία το 2000 και έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί σε πρώτη φάση με δυναμικότητα ισοδύναμου πληθυσμού 1000 ατόμων το χειμώνα και 2500 το καλοκαίρι και σε τελική φάση με δυναμικότητα 6000 ατόμων το καλοκαίρι. Η μέθοδος της δευτεροβάθμιας επεξεργασίας είναι αυτή της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό και απομάκρυνση αζώτου καθώς και απολύμανση με χλώριο.

Η επεξεργασμένη εκροή της μονάδας διατίθεται προσωρινά σε δύο γεωτρήσεις εντός των ορίων της ΜΕΛ Ελούντας. Η τεχνική υπηρεσία, συνέταξε μελέτη αναβάθμισης και βελτίωσης της υφιστάμενης μονάδας με αντικατάσταση της προεπεξεργασίας, αύξηση του όγκου των δεξαμενών αερισμού με αντικατάσταση του συστήματος αερισμού (διαχύτες αντί επιφανειακών αεριστήρων) και πρόσθεση μονάδων τριτοβάθμιας επεξεργασίας (φίλτρανση, απολύμανση με UV σε συνδυασμό με αυτή του χλωρίου). Η εκροή προβλέπεται να διατίθεται στο υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο της περιοχής και σε δύο γεωτρήσεις, που θα διανοιγούν εντός του γηπέδου της ΜΕΛ, με σκοπό την τροφοδοσία του υδροφορέα. Τίτλος του έργου : "Συμπληρωματικά Έργα Υποδομών Αποχέτευσης στο Δ.Δ. Ελούντας". Το έργο δημοπρατήθηκε το 2009 και εκτελέστηκε από την "Μεθοδική Α.Ε.". Την επίβλεψη του έργου έχει η Τεχνική Υπηρεσία. Το έργο εκτελείται και αναμένεται η παράδοσή του τον Απρίλιο του 2012. Η επέκταση ήταν αναγκαία, καθόσον σήμερα (Από αρχές του 2012) με ανάδοχο την "ΙΛΙΑΣ Α.Ε.", εκτελούνται παράλληλα έργα αποχέτευσης στους οικισμούς "Π. Ελούντα", "Κ. Ελούντα", "Μαυρικιανό", των οποίων τα λύματα θα διοχετευθούν στον αναβαθμισμένο ΒΙΟ.ΚΑ.  Δημοπρατήθηκε επίσης το έργο : «Κατασκευή Υποδομών Αποχέτευσης στην Παραλιακή Ζώνη Ελούντας-Πλάκας». Ανάδοχος αδαδείχτηκε η "ΙΛΙΑΣ Α.Ε.". Υπεγράφη η σύμβαση και το έργο θα αρχίσει να υλοποιείται ουσιαστικά από το τέλος της φετινής τουριστικής περιόδου, διότι εκτελείται σε ζώνη υψηλής τουριστικής επισκεψιμότητας. Τα λύματα που θα συλλέγονται και από αυτά τα δίκτυα, θα οδηγούνται στον ίδιο ΒΙΟ.ΚΑ.

Επειδή το έργο ήταν

 

 

 

bioka_04.jpg
bioka_05.jpg

 

 

ΒΙΟ.ΚΑ. Λιμνών

Λειτούργησε για πρώτη φορά το έτος 1989 και εξυπηρετεί την τέως κοινότητα Λιμνών και τους οικισμούς Βρυσών και Χουμεριάκου που ανήκουν στον πρώην Δήμο Νεάπόλης. 

Περιλαμβάνει εγκαταστάσεις δευτεροβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων με τη μέθοδο ενεργού ιλύος και έχει παροχή 50 m3/h περίπου. Είναι κατασκευασμένος για ισοδύναμο πληθυσμό 1300 κατοίκων.

bioka_06.jpg bioka_07.jpg
bioka_10.jpgbioka_08.jpg bioka_09.jpg

  Αναβάθμιση ΒΙΟ. ΚΑ. Λιμνών

Το έργο περιελάμβανε την αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας του Βιολογικού Καθαρισμού Λιμνών. Πιο αναλυτικά, αναβαθμίστηκε το σύστημα αερισμού με την αντικατάσταση των διαχυτών, φυσητήρων και σωληνώσεων και έγινε προμήθεια νέας μηχανικής εσχάρωσης.

Κάποια από τα πιο σημαντικά έργα που έγιναν τα τελευταία χρόνια στον τομέα των Βιολογικών καθαρισμών παρουσιάζονται παρακάτω.