Ταυτότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

Καταχωρήθηκε στο Τελευταία

logo_small.jpgΗ Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) είναι η πρώτη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Νομού Λασιθίου, που συστήθηκε το 1993 σε εφαρμογή του νόμου 1069/80, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου και λειτούργησε για πρώτη φορά το 1995. Η Δημοτική Επιχείρηση είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με κοινωφελή, μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που σκοπό έχει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ακαθάρτων και ομβρίων, καθώς και των μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (Βιολογικοί καθαρισμοί ή Ε.Ε.Λ.).

Τα έργα ύδρευσης-αποχέτευσης είναι κοινωνικού χαρακτήρα και επιδιώκουν την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μόνο με τη σωστή χρήση των διαθέσιμων υδατικών πόρων, θετική νοοτροπία τόσο από από την πλευρά των στελεχών της υπηρεσίας, όσο και από την πλευρά των πολιτών, οι οποίοι είναι και οι τελικοί αποδέκτες των υπηρεσιών. Η άμεση και διαρκής επικοινωνία μεταξύ πολιτών και υπηρεσίας εδραιώνει μια ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών και εξοικονόμιση χρόνου και χρήματος.

Σήμερα στη Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. λειτουργούν Τεχνική Υπηρεσία, Οικονομική & Διοικητική Υπηρεσία. Η διοίκηση αποτελείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το σημερινό Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., συγκροτήθηκε με :
 α) την με αρ. 301/09.10.2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί "Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν."
 β) την με αρ. 355/13.06.2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί "Αντικατάστασης μελών στην Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν." 
και έχει την παρακάτω σύνθεση:

 

Πρόεδρος : Καραβελάκης Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος : Βαρκαράκη - Κωστάκη Αφροδίτη

 Τακτικά Μέλη : 

Δασκαλάκης Νικόλαος

Κερούλης Μιχαήλ

Χαλκιαδάκη Ευτυχία

Πεδιαδίτης Γρηγόριος

Γουναλάκης Γεώργιος

Αλεξανδράκης Νικόλαος

Μασσάρος Μιχαήλ

 

Αναπληρωματικά Μέλη :

Βελημβασάκη - Κοκολάκη Θεονύμφη

Κοκολάκης Δημήτριος

Αφορδακός Νικόλαος

Μαστορής Φίλιππος

Σουλαδάκης Εμμανουήλ

Αλέξης Ελπιδοφόρος

Φρονιμάκης Ιωάννης

Δαβράδου Μαρία

Οργανόγραμμα ΔΕΥΑΑΝ