ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Γραφεία Υποστήριξης Δ.Σ. Γραφείο Γραμματείας
Γραφείο Γραμματείας
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Γραφείο Νομικού Συμβούλου Γραφείο Προσωπικού & Μισθοδοσίας  Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης
Εκπαίδευση Προσωπικού Δικτύου ύδρευσης ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ- ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γραμματεία Διοίκησης
Γραφείο Γραμματείας - Γενικού  Γραφείο Εξωτ/κού Υδραγωγείου &
Γραφείο Πολιτικής Σχεδίασης - Πρωτοκόλλου - Γενικών Καθηκόντων -  Δεξαμενων - Κατανάλωσης & Ελέγχου
 'Εκτακτης ανάγκης Τηλεφωνικού Κέντρου Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης
Γραφείο Συνδέσεων Δυκτύου Βιολογικών Σταθμών - Γραμματεία
Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ύδρευσης
Γραφείο Εργαστηρίου & Ελέγχου - 
Γραφείο Ειδικών συνεργατών Γραφείο Λογιστηρίου - Ταμείου -  ΤΜΗΜΑ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Χημείο
 Προϋπολογισμού & Ελέγχου
Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος
Γραφείο Προμηθειών Διαχείρησης  Δικτύου Αποχέτευσης
 Υλικών & Αποθήκης
Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΑ   &  Αντλιοστασίων ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γραφείο Εξυπηρέτησης πελατών - Γραφείο Συνδέσεων Δυκτύου Γραφείο Μελετών, Σχεδιασμού,
Εκδοσης αδειών σύνδεσης - Γραμματεία Αποχέτευσης Προγραμματισμού, Ειδικών Μελετών,
Τοπογραφήσεων, Γραμματεία
Γραφείο Καταγραφής Κατανάλωσης ΤΜΗΜΑ  Η/Μ
και Ελέγχου
Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Γραφείο Διαχείρισης, Υδάτινων Πόρων,
Γραφείο Έκδοσης & Βεβαίωσης Εγκαταστάσεων Η/Μ Διαφύλαξης Υδροφόρου Ορίζοντα
Λογαριασμών
Γραφείο Λειτουργίας &  Η/Ε -
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αυτοματισμών G.I.S. - SCADA
νέων τεχνολογιών
Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού -
Ειδικών Μελετών Γραφείο Κίνησης - Συντήρησης &
Επισκευής Οχημάτων
Γραφείο Διαχείρησης Ακίνητης
 Περιουσίας
Γραφείο Πληροφορικής &
Νέων Τεχνολογιών
Γραφείο Μηχανογράφησης