Στατιστικά στοιχεία κατανάλωσης νερού

Καταχωρήθηκε στο Σύντομα

Το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου που διαθέτει η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν δίνει τη δυνατότητα να αποσπάσουμε πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε και να αξιολογήσουμε τα συμπεράσματα.

Τα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζουν την κατανάλωση νερού στα Δημοτικά Διαμερίσματα Αγίου Νικολάου και Ελούντας για το έτος 2007. Είναι εμφανές ότι υπάρχουν μεγάλες διαβαθμίσεις οι οποίες εντοπίζονται ανάμεσα στους χειμερινούς και θερινούς μήνες. Τους θερινούς μήνες οι απαιτήσεις σε νερό αυξάνονται λόγω της τουριστικής ανάπτυξης και το μεγάλο αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή.
Το έτος 2007 η κατανάλωση που πραγματοποιήθηκε ξεπερνά τα 2.760.000 και 1.560.000 κυβικά μέτρα για το Δ.Δ. Αγίου Νικολάου και Ελούντας αντίστοιχα. Αν ληφθούν υπόψιν οι διαρροές και απώλειες που παρουσιάζει το υδρευτικό σύστημα τα κυβικά μέτρα νερού που αντλούνται ετησίως είναι σίγουρα περισσότερα.

Στατιστικά

Το νερό που καταναλώνει το Δ.Δ του Αγίου Νικολάου προέρχεται από πηγές (8%) και γεωτρήσεις της περιοχής (92%). Το 31% του νερού που καταναλώνεται από το Δ.Δ. Ελούντας μεταφέρεται από το δίκτυο του Αγίου Νικολάου και το υπόλοιπο από γεωτρήσεις στην περιοχή των Λακωνίων που λειτουργούσαν πριν τη σύσταση του Καποδιστριακού Δήμου.  

Στατιστικά