Ποιότητα νερού

Καταχωρήθηκε στο Προκυρήξεις ΑΣΕΠ

Εγκατάσταση Χλωριωτή Ελεγκτής Χλωρίου
 Εγκατάσταση Χλωριωτή  Ελεγκτής Χλωρίου

Πριν φτάσει το νερό, γεωτρήσεων και πηγών  στις βρύσες των καταναλωτών, απολυμαίνεται με αυτόματους χλωριωτές που έχουν τοποθετηθεί σε στρατηγικά σημεία και στη συνέχεια μέσω των δικτύων διανέμεται στην πόλη του Αγίου Νικολάου και τα Δημοτικά Διαμερίσματα.

Η φυσικοχημική και μικροβιολογική ποιότητα του νερού ελέγχεται με τακτικές και έκτακτες κατά περίπτωση δειγματοληψίες και αναλύσεις σύμφωνα με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο.